Концепция

  • Обединяването на всички обществени групи около ценностите и идеите на Европейския съюз, вплитане на изкуството в ежедневието на гражданите и утвърждаване на ново културно съдържание в областта на изкуството и диалога между различните култури, стимулиране на образованието в областта на културното наследство, отстояване на националните и регионални културни идентичности и сближаване на европейските народи и култури.

    Концепцията на проекта е обърната към бъдещето и разчупването на съществуващи пространства чрез нова визия и превръщането им в атрактивни места за междукултурно и международно общуване на нации, етноси и поколения.

Всички права запазени ©